Acord de Consultanta a afacerii

Între: UTILIZATOR: informatiile obtinute prin completarea formularului de inregistrare consultant

Definit in cele ce urmeaza «Consultant»

și

Event Age Consulting SRL, societate autorizată şi licenţiată a Expense Reduction Analysts® Ltd. în vederea desfăşurării activităţii în România, persoana juridica romana avand sediul social in Ciofliceni, Snagov, judetul Ilfov, Strada Basarab Nr.2, adresa de email: rhirceaga@expensereduction.com, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/21295/2008, cod unic de înregistrare fiscala RO15315104, bancar IBAN: RO47INGB0000999908169308 deschis in Bucuresti la ING Sucursala Aviatiei, reprezentata legal de Remus Hirceaga, in calitate de Administrator,

Definit in cele ce urmeaza «Client»

Preambul

1. Clientul are nevoie de suport pentru a-și spori activitățile de vânzare si management de proiect în ceea ce privește oferirea de produse de servicii de optimizare de costuri și servicii conexe potențialilor clienți. Propunerea Clientului este de a furniza externalizarea serviciilor de dezvoltare de piata si administrare in zona geografica in care isi desfasoara activitatea Consultantul.

2. Consultantul cunoaște si respecta standardele si metolodologia ERA și dorește să susțină Clientul în activitatea sa de vânzări si administrare, contactând potentialii clienti si semnand contracte cu acestia in numele si pe seama Clientului.

3. Prin urmare, Consultantul rămâne independent și fără nicio conexiune juridica, fiscala sau de alta natura cu Clientul, cu exceptia celor ce rezulta din prezentul acord.

4. Conform acestui acord, ambele părți ajung la o intelegere pentru viitoarea cooperare in Introducere si administrare în afaceri.

Articolul 1 – Rolul părților

1.1. Consultantul reprezintă Clientul și serviciile sale de optimizare de costuri, precum și alte produse conexe in fata potențialilor clienți, astfel încât să poată introduce, sa administreze relatia și sa explice în detaliu propunerea de servicii potențialilor clienți, precum și să obțină un acord/contract semnat in numele Clientului pentru serviciile de optimizare de costuri sau servicii și produse conexe ale acestuia.

1.2. Clientul sprijină Consultantul cu suficiente informații despre produsele și serviciile sale de optimizare de costuri, astfel încât Consultantul să poată familiariza potențialii clienți cu modul de operare al Clientului. Consultantul nu este autorizat să emită o declarație în numele Clientului și nici să semneze un acord cu clientul însuși sau în numele Clientului.

1.3. Consultantul va informa Clientul despre numele potențialului client în scris, pentru a fi luat în considerare pentru remunerația stipulată în acest acord de introducere si administrare a afacerii.

1.4. Consultantul și Clientul acceptă ca toate informațiile furnizate de un potențial client înainte și de un client real după semnarea contractului de servicii de externalizare de optimizare de costuri să fie tratate ca fiind confidențiale, in acest sens Anexa 1 ANGAJAMENT DE  CONFIDENTIALITATE SI NONCONCURENTA facand parte integranta din prezentul acord.

1.5. Consultantul va indeplini rolul de Manager de Proiect, va tine legatura cu clientul, va tine legatura cu Analistul categoriei de cost alocat, va trimite Rapoartele de Situatie, Optiuni, Implementare si Performanta catre client. Trimiterea Raportelor catre Client se va face numai dupa aprobarea acestora de catre Analistul categoriei de cost respective.

2.1 În schimbul serviciului său de introducere si adminstrare a afacerii, Consultantul primește de la Client procentul convenit mai jos. Toate sumele facturate de catre Client reprezinta contravaloarea serviciilor prestate de Client, prin intermediul Consultantului, pentru optimizare de costuri sau servicii și produse conexe.

2.2 Pentru a stabili o cerere de plată, Consultantul trebuie să fi semnat un contract valid ERA, trimis, sa fi validat cu clientul Rapoartele de Situatie, Optiuni, Implementare, Performanta si factura pentru perioada respectiva de analiza iar Clientul a incasat banii de la client.

2.3 Indemnizatia Consultantului se aplica numai contractelor care au fost semnate de catre acesta, in numele si pe seama Clientului, cu clientii potentiali ai acestuia din urma.

2.4 Structura indemnizatiei va fi următoarea, procente calculate din suma pe care o incaseaza Clientul pentru contratele semnate de catre Consultant conform articolului 2, dupa deducerea costurilor cu franciza si Marketingul (23%):

  • 7,7% pentru contractele semnate
  • 11,55% pentru contractele administrate de catre Consultant conform Articolului 2.
  • 19,25% pentru optimizarea categoriei de cost de catre Consultant

Articolul 3 – modalități de plată

3.1 Consultantul va trimite o factură către Client în conformitate cu programul tarifar descris în clauza 2.4.

3.2 Clientul va transfera suma facturată în termen de 15 zile lucratoare de la primirea facturii calculate corespunzător, in conformitate cu Articolul 2.

Articolul 4 – durata acordului

4.1 Acest acord va avea un termen inițial de 1 an, de la data semnării.

4.2 După termenul inițial, acordul poate fi reînnoit pentru un alt termen de un an dacă ambele părți sunt de acord.

4.3 În cazul în care acordul nu este reînnoit, Consultantul va primi în continuare indemnizatia convenită pentru acordurile cu clienții semnate în perioada de valabilitate a acordului, inclusiv pentru contractele reînnoite sau prelungite ale clienților, semnate in afara perioadei de valabilitate a acordului, cu excepția cazului în care se convine altfel, în mod explicit, de către părți.