Conform cerintelor Legii nr.190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  si  privind  libera  circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) EVENT AGE CONSULTING SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati.

Politica se aplica tuturor informatiilor ce sunt colectate sau transmise pe platforma/site-ul www.extravalue.ro. In site-ul nostru va puteti inregistra prin crearea unui cont pentru a avea acces la informatii si suport in vederea optimizarii propriei afaceri, rapoarte de situatie, optiuni, implementare si performanta, transmite solicitari, trimite opinii si pune intrebari, abona la newslettere si accesa alte materiale promotionale.

1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

1.1 Daca sunteti un potential client sau client al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, respectiv numele si prenumele persoanei de contact, adresa de email, numarul de telefon, precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextul crearii contului, al facturarii, incheierii unui contract cu noi sau cu o terta parte prin intermediul site-ului, sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea acestuia.

Persoanele pot fi contactate in timpul procesului de inregistrare precum si ulterior, folosind informatiile personale pe care acestea le-au furnizat. Orice restrictii solicitate in mod expres trebuie sa fie respectate.

1.2 Daca sunteti vizitator al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati:

–   in mod direct in contextul utilizarii site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul oricarui formular de contact sau prin folosirea adresei de email office@extravalue.ro pentru intrebari, reclamatii sau cu orice alt scop, in masura in care ne contactati in acest fel

–   in mod indirect, date precum adresa IP, browser folosit, durata navigarii, istoricul cautarilor, sistem de operare folosit, limba si pagini vizualizate, URL-uri complete, secventa de click-uri catre, prin si de la site-ul nostru, informatii vizualizate/cautate, durata vizitelor pe anumite pagini, informatii privind interactiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

2. Scopurile si temeiurile prelucrarii

2.1 Daca sunteti un potential client sau client al site-ului, prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • anterior unui contract incheiat cu noi, in timpul fazei de inregistrare prin creare a contului, pentru a avea acces la informatii si suport avand ca scop optimizarea afacerii dumneavoastra

Temei: prelucrarea datelor in acest scop are la baza furnizarea de informatii inainte de incheierea unui contract. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru incheierea acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea incheierii contractului.

 • pentru desfasurarea relatiei contractuale, respectiv pentru a avea acces la oferte de pret sau alte informatii necesare care se pot finaliza cu o comanda ferma sau un contract de vanzare-cumparare, prestare de servicii sau orice alt tip de contract incheiat ulterior cu o terta parte

Temei: prelucrarea datelor in acest scop are la baza contractul incheiat cu dumneavoastra prin acceptarea conditiilor contractuale, conform mentiunilor din cuprinsul Termenilor si Conditiilor. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale.

 • pentru indeplinirea obligatiilor legale ce revin in contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.

Temei: prelucrarea datelor in acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea respectarii obligatiilor legale care ne revin si deci imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul site-ului.

 • pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind accesul la produsele si serviciile oferite prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor in acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati. Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul completarii datelor necesare pentru inregistrare si respectiv crearea contului.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal in vederea imbunatatirii experientei oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor in acest scop are la baza interesul legitim de a imbunatati permanent experienta clientilor pe site. Furnizarea datelor cu caractar personal in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

2.2 Daca sunteti vizitator al site-ului, prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind accesul la produsele si serviciile noastre prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experienta dumneavoastra oferita pe site

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim de a asigura functionarea corecta a site-ului, precum si pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

3. Durata pentru care va prelucram datele

Vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina noastra (de ex, in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

In cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos.

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

4. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Nu inchiriem/vindem datele dumneavoastra cu caracter personal catre terte parti.

In anumite situatii, datele pot fi accesibile pentru terte parti precum furnizori de servicii, furnizori de hosting, companii IT, numite, daca este necesar, ca persoane imputernicite. De asemenea, datele vor fi accesibile tertelor parti cu care incheiati contracte in vederea optimizarii propriei afaceri, prin intermediul site-ului, ExtraValue fiind imputernicita in acest sens de catre respectivele terte parti.

Toate aceste terte parti sunt obligate prin contract sa mentina confidentialitatea datelor si sa le foloseasca exclusiv in scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal catre terte parti in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului
 • in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate prin intermediul site-ului;
 • pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul acestuia
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta ale site-ului
 • pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege, atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege.

5. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Spatiul Economic European (“SEE”).

6. Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare: dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate, conform celor descrise mai sus
 • dreptul de acces la date: dreptul de a obtine confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor
 • dreptul la rectificare: dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum si completarea datelor incomplete
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”): se aplica anumite conditii, de ex. necesitatea pastrarii datelor conform dispozitiilor legale sau imposibilitatea continuarii relatiei contractuale.
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii, in anumite conditii, conform celor de mai sus
 • dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege
 • dreptul la opozitie:

  –   in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos

–     in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, cu exceptia cazurilor in care putem demonstra ca avem motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta

–     in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, in cazul in care datele sunt prelucrate in scop de marketing direct.

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate: dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email office@extravalue.ro

7. Adrese externe

Politica de Confidentialitate este valabila doar pentru domeniul www.extravalue.ro si subdomeniile aferente acestuia. Orice alte site-uri catre care facem trimitere au o alta politica de confidentialitate, instaleaza propriile fisiere cookie, colecteaza alt tip de date si pot solicita informatii personale de la utilizatori.

8. Modificari in politica de confidentialitate

Ne rezervam dreptul de a modifica aceasta politica de confidentialitate. In cazul unor modificari majore pe viitor vei fi instiintat pe email, daca este posibil, sau prin afisarea unui mesaj specific pe site.

Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati bara de cookies.