Client

World Class România

Categorie Costuri

Curăţare, Servicii
Spălătorie, Consumabile Clienţi

Rezultate

Cea mai mare reţea de săli de fitness din România îşi îmbunătăţeşte eficienţa şi îşi optimizează cheltuielile aferente consuma- bilelor utilizate de clienţi şi serviciilor de curăţenie. Expense Reduction Analysts a fost invitată de către World Class Romania să realizeze o revizuire a cheltuielilor sale generale în categoriile de curăţare şi spălătorie. Scopul analizei a fost de a optimiza costurile afe- rente, fără a reduce calitatea sau nivelul serviciilor, ci, dimpotrivă, de a creşte ori de câte ori este posibil, calitatea produselor şi a serviciilor World Class Romania din cadrul acestor categorii.

Economii
  • în total 28%

World Class Romania deţine 18 locaţii în toată ţara şi intenţionează să dubleze acest număr până la sfârşitul anului 2016. De asemenea, World Class Romania dispune de cei mai buni profesionişti din domeniul fitnessului din ţară şi din străinătate. Este partenerul exclusiv al LES MILLS™ – cel mai mare furnizor de programe de fitness din lume. Programele de fitness în grup ale LES MILLS au schimbat vieţile a milioane de oa- meni în 14.000 de cluburi din 80 de ţări. Expense Reduction Analysts a lucrat înde- aproape cu echipa World Class în vederea identificării şi structurării unei soluţii la ni- vel mondial care să susţină buna imagine a organizaţiei şi să îmbunătăţească şi mai mult experienţa clienţilor. Compania a fost interesată de identificarea modalităţilor de optimizare a costurilor în categoriile de curăţenie şi materiale con- sumabile clienţi, menţinând în acelaşi timp cele mai înalte standarde. Cu privire la consumabilele pentru clienţi, Expense Reduction Analysts a reuşit, îm- preună cu World Class să furnizeze o soluţie prin care să se optimizeze consumul şi să se reducă costurile cu 24%; în ceea ce priveşte categoriile de produse de curăţenie şi de- tergenţi de spălare, soluţia adoptată a per- mis economisiri de 34%. Articolele selec- ţionate au primit eticheta verde LEED® Gold Certification pentru produse ecologice. Nu în ultimul rând, Expense Reduction Analysts a analizat procesele interne ale clienţilor şi după un audit intern a sugerat centralizarea curăţării rufelor într-o singu- ră instalaţie industrială, pentru a consolida costurile şi a reduce în mod semnificativ cheltuielile globale de spălătorie ale companiei.